O nas


POLSKIE STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW MUZYCZNYCH jest stowarzyszeniem wzmacniającym pozycję twórców muzycznych.
Członkami Stowarzyszenia są osoby zajmujące się nabywaniem, zarządzaniem i obrotem autorskimi prawami majątkowymi do utworów muzycznych. Reprezentują takie firmy wydawnicze jak:

Universal Music Publishing MGB
EMI Music Publishing
Jaguarec
Kayax Production & Publishing
Paris Music
PWM
Schubert Music Publishing
Si Music
Sony/ATV Music Publishing
Universal Music Publishing
Warner/Chappell Music Publishing


Pełna lista członków i firm znajduje się w zakładkach Członkowie & Firmy Stowarzyszone

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie i wspieranie członków, ich interesów zawodowych i finansowych, a w szczególności stworzenie dobrych i stabilnych warunków do obrotu majątkowymi prawami autorskimi, upowszechnianie wiedzy o przepisach i interpretacje prawa autorskiego, kształtowanie i propagowanie zasad etyki zawodowej, reprezentowanie i wspieranie członków Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami i organami państwowymi.

PSWM należy do międzynarodowej organizacji reprezentującej interesy wydawców muzycznych ICMP/CIEM (The International Confederation of Music Publishers/ Confédération Internationale des Editeurs de Musique), pozostaje również w bardzo bliskiej współpracy z europejskimi wydawcami, dzięki czemu nasze działania zyskują międzynarodowy zasięg. Na rynku krajowym naszym najbliższym partnerem jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, z którym pozostajemy w bardzo bliskiej współpracy od kilkudziesięciu lat. Działająca w strukturach stowarzyszenia Komisja Wydawnicza, w której zasiadają przedstawiciele ZAiKS i PSWM dała nam możliwość podjęcia współpracy w wielu ważnych dla środowiska autorskiego kwestiach.