Witamy!


PSWM jest Polskim Stowarzyszeniem Wydawców Muzycznych powołanym aby chronić i prezentować interesy wydawców muzycznych i związanych z nimi twórców na jak najszerszym forum publicznym, zwłaszcza w komunikacji z organami państwowymi, mediami, przemysłem muzycznym czy organizacjami zbiorowego zarządzania.

Jednym z naszych głównych celów jest także promowanie i podkreślanie wartości muzyki oraz zwiększanie świadomości w zakresie poszanowania praw autorskich. PSWM jest wspólnym głosem zrzeszonych w nim wydawców muzycznych w tak istotnych kwestiach jak ochrona prawa własności intelektualnej, a także we wszelkich procesach legislacyjnych mających wpływ na przemysł muzyczny.

Stowarzyszenie ułatwia również współpracę i komunikację wszystkich swoich członków będąc jednocześnie jednym z ich głównych źródeł pozyskiwania wiedzy w zakresu prawa, regulacji i wszelkich nowych rozwiązań pojawiających się na polu prawa autorskiego.

Szanowni Państwo,

W załączeniu udostępniamy oficjalne pismo złożone w dniu 10 maja w Ministerstwie Kultury. Zawiera ono istotne zastrzeżenia zrzeszonego w PSWM środowiska wydawców muzycznych wobec treści nowego Statutu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS uchwalonego przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów tej organizacji w dniu 6 kwietnia 2019 r. w wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Pobierz dokument