Polskie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych

Prezentujemy interesy wydawców muzycznych
i związanych z nimi twórców.

12 kwietnia, 2023
Miło nam poinformować, iż Polskie Stowarzyszanie Wydawców Muzycznych znalazło się wśród laureatów tegorocznych nagród ZAiKSu. Decyzją Zarządu Sekcji Wydawców ZAiKS nasze stowarzyszenie zostanie nagrodzone za 20 lat pracy włożonej w reprezentowanie interesów wydawców muzycznych oraz związanych z nimi Twórców promując i podkreślając wartość muzyki oraz działając na rzecz zwiększania świadomości w zakresie poszanowania praw autorskich.
Czytaj więcej
Reprezentujemy
Reprezentujemy interesy wydawców muzycznych i związanych z nimi twórców
Inicjujemy
Inicjujemy działania mające na celu polepszenie i rozwój współpracy środowiska wydawniczego z organizacjami zbiorowego zarządzania, ustawodawcą oraz szeroko rozumianym przemysłem muzycznym
Dzielimy się
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wypracowując nowe standardy działania i współpracy
Polskie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych

POLSKIE STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW MUZYCZNYCH powstało w 2002 roku z inicjatywy osób zajmujących się nabywaniem, zarządzaniem i obrotem autorskimi prawami majątkowymi do utworów muzycznych.

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie i wspieranie członków, ich interesów zawodowych i finansowych, a w szczególności stworzenie dobrych i stabilnych warunków do obrotu majątkowymi prawami autorskimi, upowszechnianie wiedzy o przepisach i interpretacje prawa autorskiego, kształtowanie i propagowanie zasad etyki zawodowej, reprezentowanie i wspieranie członków Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami i organami państwowymi.

Zarząd
Andreas Schubert – Prezes
Anna Laskowska – Wiceprezes
Marta Zgrzywa
Ewa Zając
Damian Słonina
Skontaktuj się z nami
The International Confederation of Music Publishers

PSWM należy do międzynarodowej organizacji reprezentującej interesy wydawców muzycznych ICMP/CIEM (The International Confederation of Music Publishers / Confédération Internationale des Editeurs de Musique), pozostaje również w bardzo bliskiej współpracy z europejskimi wydawcami, dzięki czemu nasze działania zyskują międzynarodowy zasięg. Na rynku krajowym naszym najbliższym partnerem jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, z którym pozostajemy w bardzo bliskiej współpracy od kilkudziesięciu lat.

Komisja Wydawnicza

Działająca w strukturach stowarzyszenia Komisja Wydawnicza, w której zasiadali przedstawiciele ZAiKS i PSWM dała nam możliwość podjęcia współpracy w wielu ważnych dla środowiska autorskiego kwestiach. W 2018 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, po 70 latach wydawcy wrócili do ZAiKS-u jako jego pełnoprawni członkowie i obecnie zasiadają we wszystkich władzach stowarzyszenia: Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Radzie Stowarzyszenia.

Firmy stowarzyszone

Firmy stowarzyszone

Warner/Chappell Music
Schubert Music Publishing
Universal Music Publishing
Sony Music Publishing
Golba Music
Jaguarec Sp. z oo
Rebel
Sirens Music

Kontakt

Zadzwoń
Tel. 22 546 96 00
Napisz do nas
biuro@pswm.org.pl
Adres pocztowy
Polskie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych
Ul. Relaksowa 33/39
02-796, Warszawa